กิจกรรม : พิธีอาจาริยบูชาอาจารย์ใหญ่ ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี2561

รายละเอียดกิจกรรม :

พิธีอาจาริยบูชาอาจารย์ใหญ่ ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี2561