กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา