กิจกรรม : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม

รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม