กิจกรรม : กิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชมมายุครบ 86 พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา