กิจกรรม : โครงการล้านน้ำใจสู่ผู้ประสบณ์ภัยน้ำท่วม

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 26 พ.ย. 2554 วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมโครงการล้านน้ำใจสู่ผู้ประสบณ์ภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบณ์ภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบณ์ภัยน้ำท่วม โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรีั โดยได้รับความมือจากประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา และบุคลากร นักศึกษา จากวิทยาลัยนครราชสีมา ในการบริจาคสิ่งของ และออกกิจกรรมในครั้งนี้