กิจกรรม : พิธีตั้งศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน ศาลพระพรหม พระภูมิ และศาลเจ้าที่ วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำพิธีตั้งศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน ศาลพระพรหม พระภูมิ และศาลเจ้าที่ โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต/อธิการบดีวิทยาลัยปทุมธานี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง