กิจกรรม : ตรวจสุขภาพประจำปี วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม :