กิจกรรม : พีธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงการต์ 2555

รายละเอียดกิจกรรม :