กิจกรรม : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์ เกมส์ 2555”

รายละเอียดกิจกรรม :