กิจกรรม : ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

รายละเอียดกิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมา ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555