กิจกรรม : ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 เมื่อ 11 มิถุนายน 2555

รายละเอียดกิจกรรม : ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555