กิจกรรม : กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2555 วันที่5 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดกิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักศึกษารำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และได้มีการจัดกิจกรรมรับน้อง โดยมีรุ่นพี่แต่คณะเข้าร่วมกิจกรรม