กิจกรรม : พีธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่

รายละเอียดกิจกรรม :