กิจกรรม : ถวายเทียนพรรษาวัดหม่บ้านดอน

รายละเอียดกิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมากับวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ที่วัดใหม่บ้านดอน และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดและล่างห้องน้ำ