กิจกรรม : อบรม SIPA

รายละเอียดกิจกรรม : การใช้โปรแกรมออฟฟิสในหน่วยงานภาคเอกชน "LibreOffice" The Document Foundation โปรแกรมไม่มีค่าสิขสิทธิ์