กิจกรรม : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท Dek.D.com

รายละเอียดกิจกรรม : คณะสารสนเทศศาสตร์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร บริษัท Dek.D.com วันที่ 27 กันยายน 2556