กิจกรรม : กิจกรรมวันมหิดล

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 8 พระบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่ เนื่องในมหิดล (วันที่ 24 ตุลาคม) ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา