กิจกรรม : พีธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข

รายละเอียดกิจกรรม : พีธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนครราชสีมา จัดขึ้นในวันที่ 7 ต.ค. 2556 ณ หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ (C-tech) นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว