กิจกรรม : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2557

รายละเอียดกิจกรรม : อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามารายงานตัวเพื่อศึกษาต่อที่ วิทยาลัยนครราชสีมาในคณะต่างๆ รวมถึงคณะผู้ปกครอง ญาติพี่น้องที่เดินทางมาส่งนักศึกษา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556