กิจกรรม : Open House Med-Sci 2013

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมาจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทย์แพทย์ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยเป็นกิจกรรมทางวิชาการกึ่งสันทนาการ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ