กิจกรรม : พิธีมอบเสื้อกาวน์คณะการแพทย์แผนจีน

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 13 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมาคณะการแพทย์แผนจีนได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดี มาเป็นประธานเปิดงาน และร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล รองอธิการบดีอาวุโสและคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน เป็นผู้มอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา