กิจกรรม : กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง

รายละเอียดกิจกรรม :

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

สำนักกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา จึงได้จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 2556 โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมามาเป็นประธานเปิดงาน ได้มีการประกวดกระทงของนักศึกษา