กิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมาวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมด้วย อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้แทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคน ๒๕๕๖

จากนั้นในเวลาต่อมา อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ได้บรรยายพิเศษด้านคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ "ความกตัญญู" การแสดงร่ายกลอนสารภัญเทิดพระเกียรติ "ฉัตรแก้วคุ้มประชา" โดยนางสาวบุษบา โทธรรมมาส นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และได้มีวิทยากรจากสภากาชาติไทย ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา ได้มาให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่อง "บริจาคโลหิต เทิดพระเกียรติองค์จอมราชันย์"

หลังเสร็จพิธีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ภาพ / ข่าว : ธนวัฒน์ บุญสำโรง / เรืองศักดิ์ มูลเกษร