กิจกรรม : การรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาคที่ 5

รายละเอียดกิจกรรม :

เป็นโครงการของคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาคที่ 5 มารับบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยนครราชสีมา ยอดบริจาคได้เลือด 66 ถุง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ทางคณะขอขอบคุณ นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนครราชสีมา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้