กิจกรรม : NMC.Academic Fair 2011

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 19 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดงานวันวิชาการ NMC.Academic Fair 2011 ขึ้น ณ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นการประชุมการ และนำเสนอผลงานวิชาการทั้งของคณาจารย์และนักศึกษา ให้กับชุมชน