กิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมา ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

รายละเอียดกิจกรรม :

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีอาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีเป็นประธาน ในตอนเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และในตอนบ่ายมีกิจกรรมสันทนาการของบุคลากร