กิจกรรม : กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่โรงเรียนต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งให้ความรู้และแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ