กิจกรรม : อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 10

รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม "อินทนิลเกมส์" ครั้งที่ 10 ขึ้นที่วิทยาลัยนครราชสีมา ในโอกาศนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา มาเป็นประธานเปิดงาน

ในกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ 10 สำนักกิจการนักศึกษาได้แบ่งนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ ออกเป็น 3 สีคือ สีน้ำเงิน สีม่วง และสีทอง กีฬาที่จัดแข่งขันมีทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน