กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาสำนักกิจการนักศึกษาและงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ในงานได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย ได้มาให้ความรู้ในเรื่องการคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และมอบเกียรติบัตร กลาบขอขมาครูอาจารย์และขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ประสาทวิชาความรู้ให้ และช่วยผลักดันให้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ได้สำเร็จ