กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดกิจกรรม :

วิทยาลัยนครราชสีมา โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงสืบต่อไป ถวายเทียนพรรษาที่วัดใหม่บ้านดอน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดี เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้