กิจกรรม : บริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รายละเอียดกิจกรรม :

สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยสภากาชาดไทยได้นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เรื่องเล่าเช้านี้มาให้บริการ