กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี

รายละเอียดกิจกรรม :

สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมาได้จักกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และในเวลาต่อมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาใหม่ เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นประเพณีที่ทางวิทยาลัยได้ทำตลอดมา