กิจกรรม : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายละเอียดกิจกรรม :

สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๑๐๔A ในพิธีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

ในกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เจิมอุปกรณ์การเรียน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดีและกิจกรรมเด่น