กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2557

รายละเอียดกิจกรรม :

วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยสำนักกิจการนักศึกษาขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 104A ในกิจกรรมวันแม่ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และตัวแทนนักศึกษาวางพานพุ่ม ร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กำหนดการต่อมาอธิการบดีได้มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นและลูกดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้มอบต้นราชพฤกษ์ ให้กับตัวแทนนักศึกษา