กิจกรรม : พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนจีน นักศึกษาชั้นปีที่ 2

รายละเอียดกิจกรรม :

คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนจีน ให้กับนักศึกษาแพทย์จีนชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธี และมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , อ.อรณิชชา ทศตา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา , อ.พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และอ.กฤษฏา วัฒนศักดิ์ รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน เป็นผู้สวมเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนจีนให้กับนักศึกษา

ในกิจกรรมดังกล่าวทางคณะการแพทย์แผนจีนได้มอบเกียรตบัตรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น และใช้ภาษาจีนดีเด่น และมีการกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตรหลานมาศึกษาที่วิทยาลัยนครราชสีมา ท้ายกิจกรรมมีการถ่ายภาพรวม