กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

รายละเอียดกิจกรรม :

วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ณ วิทยาลัยนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา และวิทยาคารกรุงเทพฯเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมมีการแต่งกายย้อนยุดแบบไทย มีการประกวดการแต่งกายไทยย้อนยุคของบุลากร การประกวดเทพบุตร-เทพธิดานพมาศของนักศึกษา และมีการแสดงจากนักศึกษาชมรมดสตรีไทย ของวิทยาลัย