กิจกรรม : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

รายละเอียดกิจกรรม :

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในศุภวาระคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา

พสกถิ่น…สยาม..นามบอกบ่ง
ด้วยใจรัก…สถาบัน…อย่างมั่นคง
จึงผจง..ถวาย…พระพรฯมา
วโรกาส…กุศล…มงคลมิ่ง
เจริญยิ่ง "หกสิบ" พระพรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ขอน้อมจิต…อารธนา…คุณพระแก้ว
อันเพริศแพร้ว…เลิศล้น…มงคลศรี
ตลอดจน…เทวา…ทั่วธาตรี
จนถึงที่…พรหมมา…สุขาลัย
และเดชะ…พระบารมี…ที่ทรงสร้าง
ทุกทิศทาง…ทั่วแดน…แสนยิ่งใหญ่
ทรงงานเพื่อ…ไพร่ฟ้า…มานานไกล
น้ำพระทัย…ไหลแสน…ชุ่มแผ่นดิน
ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พระเกษม…สำราญ…มิเสื่อมสิ้น
พระเกียรติก้อง…ขจรหล้า…ทั่วธานินทร์
ประดับยิน…คู่กัลป์…พุทธันดร.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา