กิจกรรม : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมาเยี่ยมชมดูงาน 28042558

รายละเอียดกิจกรรม :