หัวข้อ : ขอเชิญที่ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายละเอียด :

ขอเชิญที่ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักกิจการนักศึกษา (ชั้น G ) วิทยาลัยนครราชสีมา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒–๑๓๑๙๘๓๑ นายชัยสิทธิ์ ทิศกระโทก เจ้าหน้าที่งานนักศึกษาวิชาทหาร สำนักกิจการนักศึกษา

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 16 มิ.ย. 61
สร้างโดย : webmaster
จำนวนผ้เข้าชม : 366 ครั้ง