พิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ฯพณฯ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 5
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
พิธีตั้งศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน ศาลพระพรหม พระภูมิ และศาลเจ้าที่ วิทยาลัยนครราชสีมา
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญ และผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมาปราศัย เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา
พิธีสักการะพระพุทธโสธรและศาลพระภูมิ และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยนครราชสีมา เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา
กิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีอาจาริยบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกราช ๒๕๖๒
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (The 6th NMCCON 2019) สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดม ศึกษา
กิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัยนครราชสีมา (NMC Knowledge Management for Being the Best Practices)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
งานบริการวิชาการระดับสถาบัน ของทั้ง 8 คณะ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่
กีฬาสีสานสัมพันธ์บุคลากร และ NMC Family Happy New Year 2019
กิจกรรมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ " อินทนิลเกมส์ " ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม "เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ" และตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โครงการมอบด้วย...ใจ ให้ด้วย...รัก ครั้งที่ 4 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา
กิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับ SMEsไทย สู่ความยั่งยืน” กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีอาจาริยบูชาอาจารย์ใหญ่ ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี2561
พิธีสักการะและกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561 (5th NMCCON 2018)
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยนครราชสีมา ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย
กิจกรรมบริการวิชาการ ณ วัดภูเขาลาดและโรงเรียนบ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
พิธีรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
อบรมธรรมศึกษา ๒๕๖๐
กฐินพระราชทาน วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสถาบันในเครือ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบึง(พระอารามหลวง) จ.นครราชสีมา
โครงการ มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 3
กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยนครราชสีมา กราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน-ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) และกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์บัณฑิตยุคใหม่ ศตวรรษที่ 21
อาจาริยบูชา รำลึกอาจารย์ใหญ่ ๒๕๖๐
วิทยาลัยนครราชสีมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บรมมหาราชวัง
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดศรีษะละเลิง
กิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 28 มิถุนายน 2560
สัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสร้างบัณฑิตในถิ่น 24 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท 24 มิถุนายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินระดับหลักสูตร 24 มิถุนายน 2560
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 30 พฤษภาคม 2560
ท่านอธิการบดีพบนักศึกษา 11 พฤษภาคม 2560
ปรับพื้นนักศึกษาใหม่ 09 พฤษภาคม 2560
ตรวจประกันคุณภาพคณะการแพทย์แผนจีน 09 พฤษภาคม 2560
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 7 เมษายน 2560
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2560
พิธีลงนามบันทึกความรวมมือ วิทยาลัยนครราชสีมา และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
การตรวจประเมินการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
กีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ 13
กีฬาสานสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่
พิธีมอบเสื้อกาวน์การแพทย์แผนจีน
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพทย์แผนจีนและเทคนิคการแพทย์
งานรับเข็มและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รวมพลังแห่งความภักดี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2559
การอบรบแกนนำโครงการ NMC ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2559
กิจกรรมรับน้องและประกวด Night Freshy Boys & Girls 2559
งานไหว้ครู 2559
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างท่านอาจารย์ใหญ่ 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
งานวันแม่ 2559
ก้าวให้ไกล ไปด้วยกัน สร้างสรรค์ วนม.
ภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตร
ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ที่วันใหม่บ้านดอน 2559
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
งานปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา 2558
งานต้อนรับตำแหน่งอธิการบดี รองศาตราจาร์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
กีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 12
พีธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ 2559
โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต่ำแหน่งทางวิชาการ 590310
การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมากับSANDA University
การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่1
งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
ท่านอธิการบดี รับโล่ โครงการใจอาสาบริจากโลหิต60ล้าน ซีซี. เดอระมอลล์ครราชสีมา
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี2558
งานรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558
งานถวายกฐินสามัคคี ณ วัดศาลาลอย 1 พย 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมสันทนาการและประกวด Freshy boy & girl 2558
ไหว้ครูและปฐมนิเทศประจำปี 2558
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างท่านอาจารย์ใหญ่2558
บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2558
งานวันแม่ 2558
โครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาพหมู่ชุดไทย 10-07-2558
วันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา
โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่กิจกรรม เปิดโลกทัศน์ สัมผัสเมืองโคราช
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาพบรรยากาศในงาน
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (เฉพาะรูปผู้รับใบประกาศ รอชมภาพบรรยากาศเต็มเร็วๆๆนี้)
ถวายผ้าป่ามหากุศล
สัมมนาการจัดทำสารนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมาเยี่ยมชมดูงาน 28042558
สงกรานต์ 58
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
งานปัจฉิมนิเทศ 2557
ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยนครราชสีมาใส่เสื้อสีม่วง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 11
อธิการบดีพบนักศึกษา
อบรม มคอ
งานปีใหม่ & กีฬาสัมพันธ์น้ำเงินทอง งานเลี้ยงย้อนยุคงานวัด ประจำปี2558
งานวันพ่อ ประจำปี 2557
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
งานรับเข็มและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน" วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
สัมภาษณ์โควตานักศึกษาใหม่
พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนจีน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2557
กิจกรรมรับน้องและประกวด Freshy 2557
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
บริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรเทศกาลสงกานต์ ๒๕๕๗
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 10
วิทยาลัยนครราชสีมา ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่โรงเรียนต่างๆ
การรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาคที่ 5
วิทยาลัยนครราชสีมาวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
ปฐมนิเทศนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2556
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
พิธีมอบเสื้อกาวน์คณะการแพทย์แผนจีน
พิธีปิดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์
Open House Med-Sci 2013
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2557
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
พีธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท Dek.D.com
นิติสัมพันธ์ 2556
อบรม SIPA
งานวันแม่แห่งชาติ 56
ถวายเทียนพรรษาวัดหม่บ้านดอน
การประกวด เฟรชชี่ 56
กิจกรรมรับน้อง56
พิธีไหว้ครู
พีธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552-2555
NMC บุคลากรสัมพันธ์ 2013
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
อบรมบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2555
อบรมการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่สร้างความประทับใจ ปีการศึกษา 2555
อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ตรวจประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์
วันรพี คณะนิติศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา (กยศ.)
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2555 วันที่5 กรกฎาคม 2555
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 เมื่อ 11 มิถุนายน 2555
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554
กิจรรมซ้อมแผนดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2554
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2554
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง(ซ้ำ)
วันสถาปนาวิทยาลัยนครราชสีมา2554
รณรงค์เลือกตั้ง2554
พีธีการย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554
อบรมบุคลากรใหม่
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์ เกมส์ 2555”
การอบรมเทคนิคออกข้อสอบและการวัดผล
โครงการอบรมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค
พิธีรับเข็มและมอบเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศตร์สุขภาพ
พีธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงการต์ 2555
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 1
โครงการบริจาคโลหิต
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตรวจสุขภาพประจำปี วิทยาลัยนครราชสีมา
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์บุคลากรNMC. 2555
อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 8
NMC.Academic Fair 2011
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช 2554
โครงการล้านน้ำใจสู่ผู้ประสบณ์ภัยน้ำท่วม